Impressum (NL)

Afdruk

Blockhaus "Zum Schwarzen Mann"
Eigenaar: Andre Hillen
Schwarzer Mann
54595 Gondenbrett
UStIdNr:
Telefon: +49 6551 3252
Telefax: +49 6551 147656
E-Mail: info@blockhaus-schwarzer-mann.de

 

Ontwerp en implementatie: Webdesign-WEW

Wilfried Esser - D-50389 Wesseling - Liegnitzer Straße 21
Tel: 0049 2236 318 30 24 / Mobil: 0049 157 343 49 094
Link naar de webmaster

Presentatie en techniek
Deze pagina's zijn gebaseerd op de definities voor HTML 4.0 en Java Script en zijn getest met standaardbrowsers en besturingssystemen. Als u problemen ondervindt met de presentatie van onze pagina's, ben ik tevreden over een korte boodschap. Ook suggesties en kritiek of suggesties voor het ontwerp van deze pagina's zijn welkom.
Foutmeldingen, kritiek, suggesties.

Inhoud:
Voor alle teksten, verklaringen en bijdragen op deze website kunnen we geen actualiteit, juistheid en volledigheid geven! Wijzigingen in de inhoud zijn op elk moment mogelijk door de exploitant.
Vertegenwoordiging:
Optimale weergave met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels. Voor de presentatie is JavaScript minimaal vereist in versie 1.0! Deze pagina is gepubliceerd in het Duits en het Nederlands. Ze is geregistreerd in toonaangevende zoekmachines en catalogi!

Disclamer:

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar materiële of immateriële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of de onbruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur opzettelijk of grove nalatigheid bewijst Fout is aanwezig. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een verplichting in het geval alleen van kracht, waarin de auteur zich bewust is van de inhoud en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gekoppelde / gekoppelde zijden, die werden gewijzigd na het instellen van de link. Deze verklaring geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, alleen de aanbieder van de pagina waarnaar niet was degene die is gekoppeld aan deze pagina's.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken om te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle binnen het internet aanbieden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy
Indien binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), geeft de overgave van deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de afdruk of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails wegens schendingen van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod waarnaar deze pagina werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen hiervan niet van invloed.

Deze pagina's zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 december 2017.