Private Policy

Privacy Policy

Met dit privacybeleid willen we u informeren over de aard, omvang en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens op onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke relatie met u hebben, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij ons

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Blockhaus Schwarzer Mann
Andre Hillen
Schwarzer Mann 1
54595 Gondenbrett
Deutschland
+49 6551 3252
info@blockhaus-schwarzer-mann.de

Impressum

Gegevensverwerking met alleen informatiegebruik van onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, zullen alleen persoonlijke gegevens worden verzameld die de browser die u gebruikt zal worden doorgestuurd naar onze server. Dit zijn de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • de datum en tijd van toegang tot onze website
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus (HTTP-status)
 • de overgedragen hoeveelheid gegevense
 • de internetprovider van het toegangssysteem
 • het type browser dat u gebruikt en de versie die u gebruikt
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website van waaruit u mogelijk naar onze website bent gekomen
 • de pagina's of subpagina's die u bezoekt op onze website.

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen als logbestanden op onze servers. Dit is nodig om de website op het apparaat dat u gebruikt te kunnen weergeven, en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. Rechtsgrondslag: De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons rechtmatig belang bij een efficiënte en veilige verstrekking van ons internetaanbod, artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR. Duur: De bovenstaande gegevens voor het aanbieden van onze website worden verwijderd wanneer de betreffende sessie voorbij is.

Koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bestaan ​​uit een reeks cijfers en letters die worden opgeslagen en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Cookies verzenden geen virussen en kunnen geen programma's uitvoeren. In plaats daarvan worden ze voornamelijk gebruikt om informatie te delen tussen het apparaat dat u gebruikt en onze website om onze website gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke (tijdelijke) cookies en permanente cookies. De tijdelijke cookies zijn met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Als gevolg hiervan herkent onze website uw computer wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te allen tijde te verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

De cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. In het bijzonder kunnen deze cookies informatie bevatten over taalinstellingen of inloginformatie.

Voor de bovenstaande doeleinden hebben we een legitiem belang bij gegevensverwerking. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO.

Omdat de cookies op uw computer worden opgeslagen, hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw browser gebruiken om aan te geven of cookies zelfs worden opgeslagen. U kunt over van meet af aan al dan niet op de vraag om cookies te accepteren of aangeven dat cookies worden verwijderd na elke sluit je browser. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

Geldigheid bericht / annulatie

We verwijderen of blokkeren uw persoonlijke gegevens zodra het doel van de opslag is bereikt of verwijderd. Elke verdere opslag zal alleen plaatsvinden als dit wordt opgegeven door nationale of Europese regelgeving. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt dan in dit geval plaats, als de bewaarperiode voorgeschreven in de respectievelijke voorschriften afloopt, tenzij we uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een tussen ons gesloten contract of als dit noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims ,

Informatie over de beschikbare contactopties

Voor zover u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, post, ons contactformulier of anderszins en ons voorziet van persoonlijke gegevens zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, of andere informatie over uzelf of Uw verzoek, deze gegevens worden opgeslagen om uw verzoek in ons huis te verwerken en verder verwerkt. Juridische basis: als u uw verzoek heeft ingediend via ons contactformulier, is de juridische basis voor het verwerken van uw gegevens artikel 6 (1) verlicht. een GDPR. Als u uw verzoek indient in het kader van contractuele of precontractuele relaties met ons, is de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens artikel 6, lid 1, lit. b. DSGVO. Als uw verzoek niet onder een van de bovenstaande categorieën valt, is ons rechtmatig belang bij de verwerking van uw gegevens om uw verzoek goed te beantwoorden en in uw voordeel, artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO. Schrapping: de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn. We controleren de vereiste om de 2 jaar. U kunt de gegevensverwerking ook op elk gewenst moment intrekken.

Newsletter

Wij sturen een nieuwsbrief regelmatig om onze klanten en zakelijke partners en geïnteresseerden te informeren over onze aanbiedingen en hierbij staan ​​gerelateerd nieuws. Je hebt de mogelijkheid om in te loggen op onze website voor onze nieuwsbrief en berusten in het kader van de toepassing in het ontvangen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, het verstrekken van uw e-mailadres is verplicht. We slaan het e-mailadres op om u de nieuwsbrief te sturen. Zodra een abonnement op onze nieuwsbrief, ontvangt u een bevestiging per e-mail op de geregistreerd in de registratie e-mail adres in de zogenaamde. Double opt-in methode. Deze e-mail bevat een link. Door op deze link te klikken, bevestigt u dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Dit zorgt ervoor dat uw e-mailadres niet werd misbruikt door een derde partij bij het registreren. Om dezelfde reden slaan we de datum en het tijdstip van registratie en bij de registratie u het IP-adres toegewezen. Wij geven de bovengenoemde gegevens niet door aan derden. Wettelijke basis: De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, 1 lit ... een GDPR. Verwijdering: Het verwijderen van het e-mailadres is al dan niet uitgevoerd als u niet hebt geklikt 1 maand na het versturen van de bevestigings e-mail in de dubbele opt-in proces de bevestigingslink of onmiddellijk nadat u af te melden voor onze nieuwsbrief. Intrekking: U kunt te allen tijde intrekken en uitschrijven voor de nieuwsbrief abonnement uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief. We bieden de volgende opties, waarmee je de opname kunt uitleggen:

Uw rechten als gebruiker van onze online aanwezigheid volgens de DSGVO

Volgens de GDPR hebt u recht op de volgende rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden bij de persoon genoemd in sectie 1 van dit privacybeleid:

 • Recht op informatie: volgens artikel 15 GDPR kunt u een bevestiging vragen van de vraag of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Bovendien kunt u ons kosteloos informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of de geplande opslagperiode, het recht op rectificatie, schrapping, beperking van verwerking of oppositie. , het bestaan van een recht van beroep en de herkomst van hun gegevens, als ze niet bij ons werden ingewonnen. U hebt ook het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.
 • Recht op correctie: volgens artikel 16 GDPR kunt u verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die bij ons en u zijn opgeslagen.
 • Recht op annulering: volgens artikel 17 GDPR, hebt u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen, voor zover wij hun verwerking niet voor de volgende doeleinden nodig hebben:
  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
  • om beweringen te doen, uit te oefenen of te verdedigen,het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen, of
   voor de doeleinden van openbaar belang als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder c) en d), van de AVG.
 • Recht op beperking: volgens artikel 18 GDPR hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als
  • De juistheid van de gegevens wordt door u betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
  • de verwerking van uw gegevens is onwettig, maar u wijst de verwijdering ervan af en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de gegevens,
  • We hebben niet langer uw persoonlijke gegevens nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de informatie nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
  • U hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 DSGVO, maar het is nog niet zeker of de legitieme redenen die ons rechtvaardigen ondanks uw bezwaar tegen verdere verwerking zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Recht op informatie: als u het recht op rectificatie, annulering of beperking van de verwerking aan ons heeft bevestigd, zijn wij verplicht om alle ontvangers die aan u zijn onthuld, op de hoogte te stellen van persoonlijke gegevens betreffende de correctie of verwijdering van de gegevens of hun verzoek Kennisgeven van beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning met zich meebrengt. U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR, kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt en die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat, of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen.
 • Recht van beroep: volgens artikel 77 GDPR heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Herroepingsrecht

Volgens artikel 7 (3) GDPR hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk gewenst moment aan ons in te trekken. De ingetrokken verklaring heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens tot de intrekking.

Recht op

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die gebaseerd zijn op een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. Dit is vooral het geval als de gegevensverwerking niet vereist is om een contract te vervullen. Als u uw recht op bezwaar uitoefent, vragen wij u om de redenen daarvoor uit te leggen. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij we u kunnen bewijzen dat dwingende, legitieme redenen voor gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw interesses en rechten.

Ongeacht het bovenstaande hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclame- en gegevensanalysedoeleinden.

U dient uw bezwaar kenbaar te maken aan het hierboven vermelde contactadres van de verantwoordelijke persoon.

 

Onze online aanwezigheid op sociale netwerken

Wij beheren online sites binnen de sociale netwerken hieronder vermeld. Als u een van deze aanwezigheden bezoekt, worden uw gebruiksgegevens verzameld en verwerkt door de respectieve provider. Dit wordt meestal gedaan door cookies die zijn opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Zie voor de duur van de cookie hierboven onder de betreffende kop. Met de cookies worden uw gebruiksgedrag en uw interesses opgeslagen en worden bijbehorende gebruiksprofielen gemaakt. Met de gebruiksprofielen kunnen gegevens ook onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, worden opgeslagen. Dit is vooral het geval als u lid bent van het betreffende platform en bent aangemeld.

Op onze website hebben we plug-ins in de vorm van. Ingebedde "sociale mediaknoppen" van de providers die we gebruiken. Welke plug-in bij welke provider hoort, is herkenbaar aan het betreffende logo waarmee de plug-in is gemarkeerd. Bij een bezoek aan een pagina van onze online aanwezigheid, wanneer een dergelijk plugin is geïmplementeerd wordt automatisch tot stand gebracht met de betreffende aanbieder van plug-ins, een verbinding tussen uw browser en de servers van de provider en verstrekt door de leveranciers u een cookie gebruikte terminalset. Zelfs op dit ZeitpunEine data-overdracht kan plaatsvinden, zelfs als u zelfs een rekening bij de exploitant van het sociale netwerk of er een account, maar bent niet ingelogd er op het moment van het bezoek aan onze website. Bovendien hebben de gegevens als gevolg van een verdere interactie met de respectieve sociale plugin worden overgedragen aan de verkoper (bijvoorbeeld klikken op de "Like-Me-knoppen op Facebook, re-tweet knop op Twitter).

De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt door de verkoper meestal ten behoeve van reclame en marktonderzoek door gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van uw gebruikspatronen. Deze kunnen op hun beurt door de providers worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te spelen. U hebt het recht op intrekking tegen het maken van gebruikersprofielen. Om dit uit te voeren, moet u contact opnemen met de betreffende provider. Als u een account bij de provider hebt, kunnen uw gebruiksgegevens eraan zijn gekoppeld. Om een ​​dergelijke link van je gegevens te voorkomen, kunt u inloggen voordat u onze website bezoeken op de dienst van de provider.

Met welk doel en in welke mate de gegevens worden verzameld door de verkoper, kunt u verwijzen naar, vermeld in de volgende privacy beleid van de aanbieders. Wij hebben zelf geen controle over welke gegevens worden verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt door de provider. Als je hier nodig in detail informatie of wilt u de uitoefening van uw rechten aangetast, kunt u dit uiterst effectief te doen met de betreffende aanbieders zelf, omdat alleen de aanbieders toegang hebben tot uw gegevens.

We willen u erop wijzen dat uw gebruikersgegevens buiten het gebied van de Europese Unie kunnen worden overgedragen en verwerkt. In dit geval bestaat het risico dat de handhaving van uw rechten bemoeilijkt kan worden. De Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, hebben toegezegd te voldoen aan de EU-privacynormen. Informatie over de vraag of de betreffende aanbieder over een dergelijk certificaat beschikt, vindt u in de informatie over de onderstaande aanbieders.

Juridische basis: Tenzij u hebt door een leverancier van de volgende is gevraagd in te stemmen met de gegevensverwerking, 1 is de juridische grondslag voor de verwerking van artikel 6, lit ... een GDPR. Bovendien is de verwerking van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen 6, § 1 neemt met u in contact te komen en te communiceren aan u, Art .. Lit. f. DSGVO. Preventie: Om de respectieve tegenspraak opties (opt-out), raadpleegt u het volgende in verband met de provider.

 

We onderhouden online aanwezigheid op de volgende sociale netwerken:

Facebook

Facebook is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 - VS.

Gevestigd in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 - Ierland

 

Veiligheidsmaatregelen

We passen ook de modernste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeautoriseerde toegang door derden.